CONINCO tổ chức Hội nghị tổng kết khối quản lý năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021

Sáng ngày 11/01/2021, Hội nghị tổng kết năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021 của Khối quản lý Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng CONINCO đã diễn ra với sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể lãnh đạo và cán bộ khối quản lý Công ty cùng Giám đốc các đơn vị sản xuất.

Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2020 và kế hoạch phát triển năm 2021 đơn vị do PTGĐ Nguyễn Đăng Quang phụ trách

Chiều ngày 08 tháng 01 năm 2021, PTGĐ Nguyễn Đăng Quang đã chủ trì hội nghị kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 các đơn vị phụ trách là Trung tâm Kiến trúc 1 (T.A1), Trung tâm Kiến trúc 2 (T.A2), Trung tâm Kết cấu 1 (T.S1). Tham dự hội nghị có Tổng Giám đốc TS. Hà Minh, đại diện phòng Quản lý công ty cùng Ban Giám đốc và CBNV 03 đơn vị.

Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2020 và kế hoạch phát triển năm 2021 đơn vị do PTGĐ Nguyễn Lương Bình phụ trách

Sáng ngày 08 tháng 01 năm 2021, Trung tâm Quản lý xây dựng số 3 (T.QX3) đã tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Lương Bình. Tham dự hội nghị có lãnh đạo và CBNV đơn vị T.QX3.

Hội nghị kiểm điểm tổng kết năm 2020 và kế hoạch phát triển năm 2021 đơn vị do PTGĐ Lê Thanh Minh phụ trách

Sáng ngày 05 tháng 01 năm 2021, Phó Tổng Giám đốc Lê Thanh Minh đã chủ trì hội nghị kiểm điểm năm 2020 và kế hoạch sản xuất năm 2021 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm kiểm định xây dựng (T.KĐ), Trung tâm Quản lý Xây dựng số 4 (T.QX4). Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc và CBNV 02 đơn vị. 

Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2020 và kế hoạch phát triển năm 2021 khối đơn vị sản xuất do UV HĐQT, PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn phụ trách

Sáng ngày 05 tháng 01 năm 2020, Ủy viên HĐQT, PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm Điều hành dự án (T.ĐH), Trung tâm Quản lý xây dựng số 2 (T.QX2), Trung tâm Công trình ngầm (T.CN). Tham dự Hội nghị tổng kết có sự tham dự của đại diện khối quản lý Công ty cùng Ban giám đốc, CBNV của 03 các đơn vị.

Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đơn vị do PTGĐ Nguyễn Hữu Trường phụ trách

Ngày 04 tháng 01 năm 2021, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Trường đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm Đầu tư và phát triển dự án (T.DA), Trung tâm Quản lý xây dựng các dự án trọng điểm (T.QD), Trung tâm Công trình giao thông (T.GT). Hội nghị có sự tham dự của Giám đốc, Phó Giám đốc cùng các CBNV của 03 đơn vị.

Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đơn vị do UVHĐQT, PTGĐ Phan Ngọc Cương phụ trách

Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2020, UV HĐQT, PTGĐ Phan Ngọc Cương đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021 các đơn vị do UV HĐQT, PTGĐ phụ trách là: Trung tâm Quản lý dự án và đầu tư (T.QL), Trung tâm Thiết kế và Quản lý xây dựng (T.TQ), Trung tâm Quản lý xây dựng (T.QX) và văn phòng đại diện tại Hải Phòng. Tham dự hội nghị có đại diện khối quản lý Công ty cùng Ban Giám đốc và CBNV T.TQ, T.QL, T.QX, văn phòng đại diện tại Hải Phòng.

Hội nghị kiểm điểm tổng kết năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đơn vị do PTGĐ Lê Ngọc Quang phụ trách

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2020, Phó Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2020và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định công trình, Trung tâm Quản lý xây dựng số 1 (T.QX1), Trung tâm Kỹ thuật hạ tầng (T.HT). 

Hội nghị kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 các đơn vị do PTGĐ Nguyễn Huy Anh phụ trách

Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công đã dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 các đơn vị do PTGĐ Nguyễn Huy Anh phụ trách là Trung tâm Kỹ thuật cơ điện và công trình năng lượng (T.ME) và Trung tâm Khảo sát và thiết kế (T.KS).

Trang