CONINCO - Thông cáo báo chí về một số thông tin báo chí phản ánh tình hình quản trị doanh nghiệp của Công ty


Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO trân trọng gửi tới Các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan Báo chí, Hội chuyên ngành, Quý Khách hàng, đối tác, người lao động và cổ đông của Công ty “Thông cáo Báo chí về một số thông tin báo c

Xem thêm  

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2022, PTGĐ Nguyễn Huy Anh đã chủ trì hội nghị kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm Kỹ thuật cơ điện và công trình năng lượng (T.ME) và Trung tâm Khảo sát và thiết kế (T.KS). Tham dự Hội nghị tổng kết còn có đại diện các phòng quản lý cùng lãnh đạo, CBNV 02 đơn vị. 

Sáng ngày 28/12/2022, Hội nghị kiểm điểm công tác quản lý năm 2022 và kế hoạch hành động năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đã diễn ra với sự tham dự của Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo phòng quản lý, Giám đốc các đơn vị sản xuất và toàn thể cán bộ khối quản lý Công ty.

Sáng ngày 27/12/2022, Phó Tổng Giám đốc Trần Thanh Hải đã chủ trì Hội nghị tổng kết năm 2022 và kế hoạch phát triển năm 2023 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm Quản lý xây dựng các dự án trọng điểm (T.QD) và Trung tâm Quản lý xây dựng số 3 (T.QX3). Hội nghị có sự tham dự của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Trường, đại diện khối quản lý, lãnh đạo và CBNV 02 đơn vị. 

Chiều ngày 26/12/2022, UV HĐQT, Tổng Giám đốc Phan Ngọc Cương đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 các đơn vị do UV HĐQT, TGĐ phụ trách là: Trung tâm Quản lý dự án và đầu tư (T.QL), Trung tâm Thiết kế và Quản lý xây dựng (T.TQ), Trung tâm Quản lý xây dựng(T.QX) và văn phòng đại diện tại Hải Phòng. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các phòng quản lý, lãnh đạo và CBNV của 04 đơn vị.

Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2022, PTGĐ Lê Nguyên Giáp đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và kế hoạch phát triển năm 2023 của Trung tâm Hợp tác và tư vấn quốc tế (T.3C), Trung tâm chuyển giao công nghệ xây dựng và môi trường (T.MT) với sự tham dự của TS. Hà Minh – UV HĐQT; ông Lê Thanh Minh – PTGĐ, Chánh văn phòng HĐQT; đại diện các phòng quản lý và lãnh đạo, CBNV 02 đơn vị.

Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2022, Ủy viên HĐQT, PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm Điều hành dự án (T.ĐH), Trung tâm Quản lý xây dựng số 2 (T.QX2), Trung tâm Công trình ngầm (T.CN). Tham dự Hội nghị tổng kết có ông Lê Thanh Minh – Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT, đại diện lãnh đạo Văn phòng Công ty, phòng Kinh doanh, phòng Quản lý kỹ thuật cùng lãnh đạo, chủ trì và cán bộ của 03 đơn vị.

Trang