CONINCO - 43 năm xây dựng và phát triển, hướng đến "Chắc chắn cho tương lai"


Hôm nay, ngày 16 tháng 4 năm 2022, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng - CONINCO kỷ niệm 43 năm ngày thành lập công ty.

43 năm qua là một chặng đường dài với nhiều thay đổi. Vào ngày 16 tháng 4 năm 1979, tại Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 156-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước, Viện nghiên cứu về cơ giới hóa và công nghệ xây dựng (tiền thân của CONINCO ngày nay) đã được thành lập. 


Xem thêm  

Nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác lâu dài với các khách hàng truyền thống cũng như khích lệ tinh thần các kỹ sư trên công trường, ngày 12/08/2010, Công ty Cổ phần Tư...

Số văn bản:                      10

Ký hiệu văn bản:             2010/TT-BXD

Ngày ban hành:              ...

Tiếp nối sự thành công và hiệu quả hoạt động của mô hình Nhượng quyền thương mại cho các Công ty thành viên nhằm đưa thương hiệu CONINCO ngày càng phát triển và lớn mạnh,...

Trong cuộc họp giao ban sản xuất ngày 9 tháng 8 năm 2010, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO đã công bố các quyết...

Số văn bản:                          03

Ký hiệu văn bản:                 CT-BXD

Ngày ban hành:      ...

Số văn bản:                       08

Ký hiệu văn bản:              2010/TT-BXD

Ngày ban hành:            ...

Trang