Trụ sở Cục viễn thông

 
 
 

Thông tin dự án

1. Chủ đầu tư: Cục viễn thông
2. Địa điểm: Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
3. Công việc của CONINCO:
Tư vấn quản lý dự án; Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng và mua sắm thiết bị.
4. Miêu tả tóm tắt dự án:
- Tổng mức đầu tư: 1.756 tỉ đồng
- Tổng diện tích đất 4.998 m2
- Diện tích xây dựng 2.240 m2
- Tổng diện tích sàn 44.017 m2
- Công trình gồm 04 tầng hầm và 28 tầng nổi
- Chiều cao tòa nhà khoảng 122m, cột ăng ten đặt trên mái của khối nhà 28 tầng cao khoảng 54m.