Hoạt động kinh doanh

Siêu dự án Sân bay Long Thành: Nỗ lực triển khai các hạng mục đúng và vượt tiến độ

11/06/2024Hoạt động kinh doanh

Hình hài siêu dự án sân bay Long Thành đã dần hiện rõ khi nhiều công trình đang vượt tiến độ. Để dự án đưa vào khai thác trong năm 2026 theo dự kiến, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư, các nhà thầu cần phải tăng tốc và đồng bộ về tiến độ tại các Dự án thành phần. Là đơn vị đảm nhận tư vấn thẩm tra và giám sát nhiều hạng mục quan trọng của dự án, CONINCO luôn bám sát các hạng mục, phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện, đưa ra những giải pháp kịp thời khi xảy ra vướng mắc trong quá trình thi công để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình.

Mới nhất