News & Events

19/02/2024Hoạt động kinh doanh

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố đã đến thăm, chúc Tết và động viên kỹ sư, công nhân đang làm việc tại các công trình trọng điểm ở Hà Nội, Hải Phòng: dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô; dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố tại bắc sông Cấm Hải Phòng. CONINCO tự hào là đơn vị đang thực hiện tốt dịch vụ Tư vấn kiểm định, Tư vấn giám sát các công trình trọng điểm này, góp phần cải thiện đời sống, tăng cường sự phát triển bền vững cho từng địa phương và cả nước.

Services/Projects

The CONINCO brand is associated with the quality of thousands of large and small projects spread across Vietnam and Southeast Asia,
creating sustainable values and "sure-for-the-future" projects.

Supervision Consultant
Supervision Consultant
  • Progress management, quality management;
  • Cost management;
  • Occupational safety and construction environmental management;
Project Management Consultant
Project Management Consultant
  • Checking the conditions for commencement of construction works under the provisions of Article 72 of the Construction Law;
  •  Checking the conformity of capacity of construction contractors with their bids and construction contrac
Inspection Consultant
Inspection Consultant

Inspection and control of quality assurance of works and construction components and materials is the activity of inspecting and determining the quality of construction products, parts of works or construction works; construction components and ma

Design Consultant
Design Consultant
  • Planning design
  • Formulating investment projects
  • Technical design, construction drawing design
Verification Consultant
Verification Consultant

Providing services for formulating dossiers, requesting bidding dossiers for bidding packages for goods procurement, construction and installation packages, general construction packages, construction consultancy packages...

Bidding Consultant
Bidding Consultant
  • Design dossiers appraisal
  • Verification of prices and cost estimates

Business philosophy

Assurance for the future

Consultant and Inspection Joint Stock Company of construction technology and equipment (CONINCO., JSC) is a construction and investment consulting company, multi-disciplinary operation in domestic and foreign market, having effective cooperation with big companies and corporations all over the world. With the philosophy “Assurance for the future”, our company is oriented for the sustainable development of ourselves, our clients and the society.

NGUYEN VAN CONG Chairman of the Board

NGUYEN VAN CONG
CONIMEC CONINCO-THĂNG LONG CONSAFE CONINCO-HOUSING CONINCO-MI CONINCO-3C CONINCO-CE

Franchising company System

coninco - sharing to connect