Dịch vụ/dự án của coninco

Thương hiệu CONINCO gắn liền với chất lượng của hàng nghìn dự án lớn nhỏ trải dài khắp Việt Nam và Đông Nam Á,
tạo nên những giá trị bền vững và những công trình “chắc chắn cho tương lai”.

Tư vấn thiết kế
Tư vấn thiết kế
 • Thiết kế quy hoạch
 • Lập dự án đầu tư
 • Thiết kế mỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công
Tư vấn quản lý dự án
Tư vấn quản lý dự án
 • Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng;
 • Quản lý chi phí;
 • Quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng;
 • Quản lý rủi ro;
 • Các nội dung quản lý khác.
Tư vấn giám sát
Tư vấn giám sát
 • Kiểm tra điều kiện khởi công công trình
 • Kiểm tra sự phù hợp của nhà thầu thi công
 • Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư
Thí nghiệm và Kiểm định công trình
Thí nghiệm và Kiểm định công trình

Kiểm định, kiểm soát đảm bảo chất lượng công trình và cẩu kiện, vật liệu xây dựng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng...

Tư vấn thẩm tra
Tư vấn thẩm tra
 • Thẩm tra hồ sơ thiết  kế
 • Thẩm tra giá và dự toán
Tư vấn đấu thầu
Tư vấn đấu thầu

Cung cấp dịch vụ lập hồ sơ, yêu cầu hồ sơ mời thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu xây lắp, gói thầu tổng thầu xây dựng, gói thầu...

Chuyển giao công nghệ & nghiên cứu khoa học
Chuyển giao công nghệ & nghiên cứu khoa học
 • Chuyển giao công nghệ
 • Nghiên cứu khoa học và  thực hiện các đề tài khoa học...
Dịch vụ khác
Dịch vụ khác
 • Kiểm tra chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng...