Trường đại học Tây Bắc

 
 
 

Thông tin dự án

1. Chủ đầu tư: Đại học Tây Bắc
2. Địa điểm: Bản Bửn, xã Chiềng Ngừn, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
3. Công việc của CONINCO:
Tư vấn quản lý dự án.
4. Miêu tả tóm tắt dự án:
- Tổng mức đầu tư xây dựng: 628 tỉ đồng
- Diện tích: 95 ha
- Qui mô: dự kiến phục vụ 10.000 sinh viên ở 6 tỉnh miền núi phía Bắc