Nhà máy nhiệt điện Hải phòng 1

 
 
 

Thông tin dự án

1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng
2. Địa điểm: Xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
3. Công việc của CONINCO:
Thí nghiệm cọc.
4. Miêu tả tóm tắt dự án:
- Tổng mức đầu tư: 9.670 tỷ đồng;
- Sản lượng điện: 3,6 tỷ kWh/năm
- Công suất: 600MW
Bao gồm 2 tổ máy, được xây dựng tại xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, sử dụng than Antraxit từ các mỏ than Quảng Ninh, loại than cám 5 và cám 6
- Mô tả:
Nhà máy cung cấp điện cho khu vực tam giác kinh tế trọng điểm Hải Phòng-Hà Nội-Quảng Ninh.