CONINCO – Họp giao ban sản xuất tháng 5

Thứ hai, 13/05/2024    Hoạt động kinh doanh

CONINCO – Họp giao ban sản xuất tháng 5

Ngày 13/05/2024, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO tổ chức buổi họp giao ban Ban Tổng Giám đốc và định hướng các việc trong 6 tháng cuối năm 2024. Bốn tháng đầu năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; tình trạng bất ổn an ninh, chính trị leo thang tại một số quốc gia, khu vực. Cầu tiêu dùng trong nước tính chung 4 tháng tăng thấp hơn cùng kỳ năm 2023. Trong bối cảnh đó, kết quả sản xuất kinh doanh của CONINCO (về phát triển thị trường, giá trị ký hợp đồng, doanh thu…) cũng có sự suy giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Toàn cảnh cuộc họp

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công tham dự và có các ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp. Theo đó, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Quản lý cần có đánh giá và đề ra các giải pháp cụ thể, toàn diện để tăng cường kết nối, phát triển thị trường tạo tiền đề bền vững cho các việc trong thời gian tiếp theo:

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công phát biểu tại cuộc họp

Khối Kinh doanh: Khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị kinh doanh để đáp ứng yêu cầu của thị trường và thực tế sản xuất.

Khối Chất lượng: Tiếp tục chủ trì xây dựng, ban hành các hướng dẫn, sổ tay, mẫu báo cáo để tăng cường công tác quản lý, đảm bảo chất lượng cho các dự án.

 Khối Tài chính Đầu tư: Kiểm soát chặt chẽ các chứng từ chi phí đầu vào, tập trung đôn đốc công tác thu hồi công nợ nhằm đạt mục tiêu đưa chỉ số lũy kế công nợ xuống dưới 10% doanh thu tư vấn năm.

Khối Văn phòng: Tăng cường cập nhật, đưa tin lên website công ty về mọi mặt hoạt động của Công ty để qua đó mang tới cái nhìn chân thực, toàn diện về sự phát triển của Công ty tới khách hàng, đối tác trong và ngoài nước.

Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng yêu cầu các Khối, các Phòng Quản lý khẩn trương rà soát, lập kế hoạch và biện pháp cụ thể nhằm đạt được mục tiêu tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Ban phần mềm tập trung đôn đốc, thúc đẩy tiến độ đảm bảo triển khai hiệu quả giải pháp phần mềm quản trị phục vụ kịp thời và chính xác cho các nhu cầu quản lý và sản xuất kinh doanh.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng quản lý đã thảo luận, bàn các biện pháp thúc đầy phát triển thị trường, đặt mục tiêu kiểm soát chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp về thu hồi công nợ, thực hành tiết kiệm trong Công ty.