Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2023 và kế hoạch phát triển năm 2024 đơn vị sản xuất do UV HĐQT, PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn phụ trách

Thứ tư, 27/12/2023    Tin nội bộ

Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2023 và kế hoạch phát triển năm 2024 đơn vị sản xuất do UV HĐQT, PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn phụ trách

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2023, Ủy viên HĐQT, PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm Điều hành dự án (T.ĐH), Trung tâm Quản lý xây dựng số 2 (T.QX2), Trung tâm Công trình ngầm (T.CN). Tham dự Hội nghị tổng kết có đại diện lãnh đạo phòng Kinh doanh, phòng Quản lý kỹ thuật, Văn phòng Công ty cùng lãnh đạo, chủ trì của 03 đơn vị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên HĐQT, PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn nêu bật các vấn đề đã triển khai năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024. Trong đó, Ủy viên HĐQT, PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn chỉ rõ trong năm 2023, mục tiêu ưu tiên hàng đầu của các đơn vị là “CHẤT LƯỢNG”. Chất lượng để hạn chế tối đa rủi ro, chất lượng để xây dựng những giá trị thật, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển thị trường, chất lượng để phát triển những dự án có giá trị gia tăng… Thực hiện theo đúng mục tiêu đã đề ra nên trong năm 2023, 03 đơn vị T.ĐH; T.QX2; T.CN kết quả sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2024, 03 đơn vị cần tập trung ưu tiên công tác phát triển thị trường, rà soát và đào tạo nhân sự chủ trì, đảm bảo phân công công tác đẩy đủ, ổn định, đúng chuyên môn cho CBNV.

UV HĐQT, Phó TGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn (thứ 2 từ trái sang) chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo kiểm điểm các hoạt động trong năm 2023, Giám đốc 3 trung tâm đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn, thảo luận những điểm mạnh và yếu, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án để đưa ra cách khắc phục cũng như định hướng công tác trong năm 2024.

Trong năm 2023, với định hướng của HĐQT, sự hỗ trợ của Công ty và sự chỉ đạo sát sao của UV HĐQT, PTGĐ Mạnh Tuấn nên mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của 3 trung tâm T.ĐH, T.QX2, T.CN vẫn luôn giữ vững là những đơn vị Top đầu của Công ty cụ thể T.ĐH doanh thu đạt gần 40,5 tỷ vượt 131%; T.QX2 đạt gần 21 tỷ vượt 144%; T.CN đạt hơn 24,5 tỷ vượt 160,1%. Là những đơn vị có nguồn nhân lực đông, đoàn kết, đội ngũ chuyên gia chất lượng cao, từ chủ trì đến các cán bộ trong từng trung tâm đều có sự phối hợp nhịp nhàng, linh động trong từng dự án là điểm mạnh của 03 đơn vị T.ĐH, T.QX2, T.CN. Bởi vậy, bên cạnh việc duy trì thị trường truyền thống, các đơn vị đã mở rộng tiếp cận và khai thác một số thị trường mới của tư nhân và dự án có yếu tố nước ngoài, tạo động lực để các đơn vị tiếp tục tích cực mở rộng, phát triển thị trường, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc trong năm 2024.

Đại diện các phòng quản lý trao đổi và thảo luận cùng đơn vị tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đại diện các phòng quản lý chúc mừng kết quả 03 đơn vị do UV HĐQT, PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn phụ trách đã đạt được trong năm 2023. Tuy nhiên, đại diện các phòng quản lý cũng đưa ra các vấn đề còn tồn đọng trong công tác tư vấn văn phòng, công tác nhân sự và đăng ký kế hoạch năm 2024 để lãnh đạo Công ty phụ trách và lãnh đạo đơn vị điều chỉnh phù hợp với năng lực của đơn vị cũng như hoàn thành mục tiêu của đề án 5 năm 2022-2026, tầm nhìn đến 2032 mà Công ty đã đặt ra.  

Ghi nhận những cố gắng trong năm 2023 của toàn thể CBNV 3 đơn vị T.ĐH, T.QX2, T.CN và cảm ơn những ý kiến đóng góp của đại diện các phòng quản lý, UV HĐQT, PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu kế hoạch năm 2024, lãnh đạo các đơn vị cần tập trung vào công tác phát triển thị trường, đặt ra chiến lược phát triển để đưa các dự án đang tiếp cận thành hợp đồng, tạo nguồn việc ổn định và phù hợp, nâng cao thu nhập cho CBNV.

Hội nghị tổng kết diễn ra thành công tốt đẹp, các đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát triển nguồn nhân sự chất lượng cao, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường đạt hiệu quả cả về chất và lượng, nâng cao năng suất công việc để hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu đặt ra, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Hoa Lữ