Quan hệ cổ đông

67. CONINCO - Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.Đọc thêm...
 

66. CONINCO - Thông báo về việc thay đổi địa chỉ giao dịch trong thời gian xây dựng Tòa nhà CONINCO TOWER

logoweb1Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới các cơ quan quản lý, đối tác, khách hàng và tổ chức, cá nhân có liên quan địa chỉ giao dịch mới của Công ty trong thời gian xây dựng Tòa nhà CONINCO TOWER.


Đọc thêm...
 

65. CONINCO - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

64. CONINCO - Thông báo về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

63. CONINCO - Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng: UVHĐQT, TGĐ Hà Minh

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng:
- Ông Hà Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL