Quan hệ cổ đông

57. CONINCO - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đăng ký mua thêm cổ phần của người nội bộ của Công ty:
- Ông Hà Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

56. CONINCO - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đăng ký mua thêm cổ phần của người nội bộ của Công ty: Ông Phan Ngọc Cương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

55. CONINCO thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

54. CONINCO - Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017 - 2022

logo_conincoHội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị phiên 6

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

53. CONINCO công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

logo_conincoHội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL