Quan hệ cổ đông

47. CONINCO thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

logo_conincoCông ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung trên sàn giao dịch Upcom như sau:

Đọc thêm...
 

46. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

logo_conincoHội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn số 774/TB-VSD ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

 

 

 

Đọc thêm...
 

45. Công văn số 28/2017/CONINCO về việc đăng ký ngày niêm yết bổ sung

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn số 28/2017/CONINCO về việc đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

44. Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu CNN

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn số 159/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

43. CONINCO thông báo thay đổi nhân sự

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn số 27/2017/TB-HĐQT về việc Thay đổi nhân sự.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL