Quan hệ cổ đông

72. CONINCO - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017.

 

 
Đọc thêm...
 

71. CONINCO - Thông báo về việc chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo, ngày 05/01/2018 Công ty đã nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 79/UBCK - QLCP ngày 04/01/2018 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CONINCO.
Đọc thêm...
 

70. CONINCO - Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành CP tăng vốn điều lệ từ 44 lên 68 tỷ đồng

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 44 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng đến ngày 30/9/2017 đã được kiểm toán.

Đọc thêm...
 

69. CONINCO - Thông báo kết quả ĐHĐCĐ bất thường 2017

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017.Đọc thêm...
 

68. CONINCO - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

logoweb1Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017, với nội dung như sau:
Đọc thêm...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL