gioithieu_thanhtichkhenthuong

Thành tích và khen thưởng

huan_huy_chuong

 

 

 

 

 

 

 

 

Với năng lực và sự tận tâm nghề nghiệp, CONINCO đã được trao tặng hơn 100 Bằng khen, Chứng nhận của Thủ tướng, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Thương mại và nhiều giải thưởng cao quý khác...

 

CONINCO_HCDC_3

 

coninco_HCLD_hang_1

 

coninco_HCLD_hang_2

 

coninco_HCLD_hang_3

 

huan_chuong_Ld_3_NQH

 

coninco_sao_vang_dat_viet

 

 

CNN_VCCI_Cer_Sustainable_Business_2016

 

thuonghieumanh_2012_coninco

 

coninco_bang_khen_BXD

 

coninco_UB_hop_tac_kinh_te_QT

 

coningo_bagn_khen_thu_tuong

 

coninco_chung_chi_hoi_vien

 

Dao_duc_toan_cau_UNESCO_coninco

 

coninco_tap_the_lao_dong_xuat_sac

 

coninco_hiep_hoi_xay_dung_vecas

 

coninco_cong_doan_bo_xay_dung

 

coninco_bang_khen_Nguyen_Van_Cong

 

Các tin khác trong Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức 14 Tháng 6 2017

Lịch sử công ty 21 Tháng 4 2017

Các Công ty thành viên và Công ty con 08 Tháng 11 2011

Ban lãnh đạo 11 Tháng 8 2008

Giới thiệu công ty 09 Tháng 8 2008

Chính sách chất lượng 08 Tháng 8 2008