banner_new_event

Thông báo số 2085/2016/TB-CT v/v Danh sách chăm sóc khách hàng năm 2016

 

Số văn bản
2085
Ký hiệu văn bản
2016/TB-CT
Ngày ban hành
26/10/2016
Người ký
Lê Thanh Minh
Trích yếu
Thông báo số 2085/2016/TB-CT v/v Danh sách chăm sóc khách hàng năm 2016
Cơ quan ban hành
Công ty
Phân loại
Thông báo
Ngày có hiệu lực 26/10/2016
Tệp đính kèm:

Thông báo số 2085/2016/TB-CT

Biểu mẫu 01 kèm theo TB số 2085/2016/TB-CT