Chào mừng đến CONINCO

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO là một Doanh nghiệp tư vấn đầu tư và xây dựng lớn, hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề trong phạm vi cả nước...
đọc thêm

phim mới

phim bộ

phim họat hình

phim chieu rap

phim han quoc

phim hanh dong

vay tin dung

gao sach

may bien ap

Kids T-shirts

phim hoat hinh anime

TNB_74_16_1_coninco CONINCO tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức PCCC & CNCH
Thứ hai, 22 Tháng 8 2016
Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sủa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Quyết định số 4582/QĐ-X11-X14 ngày 07/05/2015 của Tổng cục chính...
đọc thêm
logoweb1 25. Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 15/8/2016 về việc triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường...
Thứ hai, 15 Tháng 8 2016
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông 25. Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 15/8/2016  về việc triệu tập lại cuộc họp...
đọc thêm
TNB_72_dd_coninco CONINCO đạt Giải Nhất Hội thi cán bộ công đoàn giỏi Cơ quan Bộ Xây dựng năm 2016
Thứ ba, 09 Tháng 8 2016
Ngày 9 tháng 8 năm 2016, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tổ chức Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi Cơ quan Bộ Xây dựng năm 2016. Hoạt động này nhằm thực hiện Chương trình Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn...
đọc thêm